ProfilMarkus Rajala

“Jag är säljansvarig affärs-​/managementkonsult med fokus på verksamhetens vision och utveckling.”

Varför valde du just Construct IT?

Det lät som ett mycket intressant företag. Både roligt och spännande att få vara med på en tillväxtresa samt att vara med och utveckla företaget. Alla på Construct IT har möjlighet att sätta sin egen prägel på företags­kultur och ways of working.

Varför trivs du på Construct IT?

Det är väldigt bra kollegor, fina och omtänksamma människor. En bra kultur. Sedan trivs jag inom den rollen som jag har – det är en blank canvas. Jag får vara med och bygga upp strategier för affärs­utveckling och sälj, och kombinera det med spännande uppdrag i min roll som BA (business analyst) ute hos kund.

Nuvarande uppdraget

Jag är ute hos en av de större apoteks­aktörerna tillsammans med en kollega från Construct IT. Vi hjälper e-handeln med produktflöden från logistik och supply chain samt administration med säljbara texter. Min roll är teknisk affärs­analytiker.

Vi ser vilka funktioner som behövs, hur projektet ska fortgå ur ett affärs­perspektiv samt syftet med varför ska vi knacka just den här koden. Jag är bryggan mellan verksamheten och utvecklarna.

Varför hamnade du inom tech och varför valde du just Business Analysis som inriktning?

Jag har alltid varit intresserad av datorer och teknik. Hade tankar på en karriär inom polis- och militäryrket men sedan snubblade jag in på IT som sista utväg (skratt). Jag pluggade IT och systemdesign samt gjorde ett utbyte i USA inom informations­vetenskap. Ett av mina första projekt blev som junior projektledare och sedan hamnade jag inom BA. Utveckling är roligt, men jag brinner mer för människan och affären samt att väva in IT i det.

Varför har du valt att bli konsult och vad upplever du som positivt?

Trivs man inte med uppdraget så kan man alltid byta. Man lär sig väldigt mycket, får träffa på många olika kunder med olika behov. Inget uppdrag är det andra likt, man hamnar i många olika sektorer, från e-handel till mäklar­branschen. Det är alltid utvecklande.

SpetskompetensPIM Episerver med Commerce, SQL, Verksamhets­analys, affärs­utveckling

Vad motiverar dig i din roll på Construct IT?

Att uppnå mina egna mål och våra gemensamma mål. Just nu är det motiverande att styra upp och skapa strukturer för sälj och affärs­utveckling. Något som också driver mig är att göra saker som jag inte är helt bekväm med. Det är där man har möjlighet att utvecklas.

Hur ser utvecklings­möjligheterna ut på Construct IT? Känner du att det finns en lyhördhet?

Det finns goda utvecklings­möjligheter, Construct IT tror på sina medarbetare och det finns en bra lyhördhet för allas idéer. Jag som person är nog ganska tydlig och rak med hur jag vill utvecklas.

Hur tycker du balansen är mellan privatliv och arbetsliv?

Det finns en sund balans och bra flextid. Företaget satsar även mycket på hälsa, med hälso­kontroller, gemensamma träffar med fysisk aktivitet och ett mycket generöst friskvårds­bidrag. För att vi alla ska må bra.