Basta Online

Digital plattform för medvetna materialval

BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper — bland annat fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner.

Digital partner

Ett långsiktigt samarbete

Med en verksamhet där de digitala tjänsterna är helt avgörande för dess framgång, valde Basta en långsiktig strategi för den digitala utvecklingen. I upplägget ingår idag:

 • Programledning. Övergripande planering med budget på program- och årsbasis.
 • Continous delivery. Applikationsutveckling i inkrementella steg för att löpande leverera värde till marknad och användarbas.
 • Förvaltning & supporttjänst. Hantering och uppföljning av förvaltnings- och supportärenden på vecko- och månadsbasis.
 • Managerade tjänster. För miljöer i Microsoft Azure och Elastic.
"Avtalet och upplägget med Construct IT har givit en helhet och överblick på vår digitala resa. Det har varit en förutsättning för att komma dit vi vill."

— Sussi Wetterlin, VD Basta
Leverantörsapplikation

Publicering av trygga och giftfria artiklar

Grunden i Bastas erbjudande är den fria öppna artikeldatabasen. En förutsättning för att erbjuda en artikeldatabas utifrån Bastas miljökriterier är att leverantörer, tillverkare och återförsäljare finner det enkelt att addera sitt artikelutbud.

 • Registreringsprocessen har digitaliserats och automatiserats.
 • Artiklar registreras utifrån Bastas kravnivåer och miljöegenskaper.
 • Importfunktion underlättar inläsning av större volymer av artiklar.
 • Via en integration baserad på den unika identifieraren GTIN utökas artikel och miljöinformation automatiskt med data från byggvarudeklarationer.
Avancerad söktjänst

160 000 artiklar på 20 millisekunder

Snabb sökning i stora datamängder är avgörande när arkitekter och projektörer ska hitta rätt miljöval till sina byggnationer. Med en integration av sökmotorn Elastic erbjuder Basta en mycket kraftfull söktjänst med över 160 000 artiklar från Basta-anslutna leverantörer.

 • Avancerade filterfunktioner hjälper användaren hitta rätt urval utifrån sina kriterier.
 • Relevanshantering gör det möjligt att på egenskapsnivå gradera vilka kriterier som ska vägas in i resultatets ranking. 
 • Millisekundsnabb presentation av sökresultat.
 • Prova själv bastaonline.se 
Loggboken

Den digitala arbetsytan

Bastas applikation för att loggföra bygg och anläggningsprojekt lägger stort fokus på spårbarhet och följer gällande riktlinjer för digitala loggböcker.

 • Kontoplaner för att möta behov hos kommersiella företag, privatpersoner och i utbildningssyfte.
 • Avancerad produktväljare för sökning och filtrering på loggböcker och artikelegenskaper.
 • Strukturerad information inom bolag, projekt, mapp och artiklar med dokumentation, miljökrav och avvikelsehantering.
 • Analysverktyg med diagram och nyckeltal för insikter i loggboksportföljen.
 • Användarhantering med stöd för administratör, projektägare, projektledare, medlem och gäst.
 • Integrationer med digitala deklarationssystem och externa byggvarudatabaser med över 1,7 miljoner byggvaror.
Enkelt och effektivt bakom kulisserna

Administration med GDPR-efterlevnad

En slimmad organisation ställer höga krav på hanteringen av medarbetarnas tid. Basta signalerade tidigt att plattformen behövde ett digitalt stöd som gav överblick och förenklade administrativa processer. Resultatet blev en dedikerad administrativ applikation.

 • Användar- och kontohantering för insikter och administration av plattformens alla kunder, användare, konton och behörigheter.
 • GDPR efterlevnad med publicerings- och revisionsstöd av villkor för automatisk förnyelse av medgivandeförfrågan.
 • Fakturahantering för automatiska fakturapåminnelser och fakturaunderlag med statushantering för betaltjänster.
 • Integrationshantering för snabb åtkomsthantering av plattformens API och externa integrationspartners.
"Tillsammans med Construct IT har vi hållit balansen mellan marknadens miljökrav och vilken teknisk utveckling man måste ha. Skulle aldrig byta bort Construct IT, oerhört bra företag att hålla handen. Ett fantastiskt stöd i ett mycket komplext IT-arbete."

— Sussi Wetterlin, VD Basta

 

Intresserad av en framgångsrik digital verksamhetsutveckling? Kontakta oss.