CaseHARALD PIHL

Digital plattform driver affärsutveckling, kvalitet och kommunikation hos HARALD PIHL.

Europas största lagerhållare av special- och titanlegeringar – i digital transformation – med innovation i sikte.

HARALD PIHL är ett familjeföretag med lång historia. Företaget bildades redan 1912 av Harald Pihl och drivs än idag, över 100 år senare, av 4:e generationen Pihl. En generation som på kort tid förvandlat företaget till en föregångare i branschen genom digital transformation och sikte på innovation.

En stor del av huvudkontoret upptogs av ett fysiskt arkiv bara för ett par år sen. Inte längre. Med Construct IT som digital partner har HARALD PIHL på ett par år etablerat en helt ny digital plattform som stödjer hela organisationens affär – från ledning, ekonomi, kvalitet och administration, till försäljning, inköp och lager.

Med skräddarsydda vyer har företagets delprocesser effektiviserats och en ny stimulerande arbetsmiljö växt fram. Genom att knyta samman data från företagets delprocesser har transparens och beslutsunderlag givit nya idéer till affärsutveckling, optimering och automation.

Vårt mål är att bli branschledande i allt vi gör. Construct IT har verkligen hjälpt oss att närma oss det målet. Genom tät dialog och korta projekt har vår genomgripande omvandling varit relativt enkel. Och snart har vi nått vårt mål.

Jonas Pihl, VD

Kvalitet i centrum

Med ISO-certifieringar och krävande kundsegment som Formel 1 och flygindustrin ställs höga krav på hela verksamheten. Den digitala plattformen står som garant för kvalitetssäkrade processer, automatiserad loggning, dokumentation och rapportering. Aggregering av kvalitetsdata från alla plattformens delar skapar trygghet och en förmåga att optimera verksamheten löpande med kvalitet i främsta rum. Digitaliserad incidenthantering och rapportering till leverantörer säkerställer företagets externa beroenden.

Kommunikation, notifikation och bevakning

En dedikerad leveransbevakning ger full transparens på orderstatus och kostsamma ledtider elimineras. Med ett globalt notifikations- och kommunikationsstöd kan inköp, sälj, lager, ekonomi och kvalitetsavdelning snabbt samverka och uppmärksammas på väsentliga händelser.

KundHARALD PIHL

LösningSkräddarsydd React/.Net applikation

IndustriMetall- och legering

Organisationens storlekCa 70 medarbetare

LandGlobal (Europa och Kina)

Inköp och säljstöd

Med plattformens CRM-stöd kan säljare skapa och bevaka sina offerter och nå avslut i affären varhelst de befinner sig i världen.

Genom automatiserade förslag på inköp baserat på gränsvärden och produkters popularitet kan inköpare hålla ett attraktivt utbud i lager.

Via jämförelsevyer får inköpare stöd i val av leverantör baserat på pris, leveranstid och kvalitet.

Lagerapplikation

Lagerpersonalen kan planera, packa och leverera i en skräddarsydd del av plattformen. Ett digitalt kanban-bräde validerar kvalitetsmoment samtidigt som en hög arbetstakt kan upprätthållas genom tydlig struktur och prioritering. Genom möjligheten att snabbt överblicka belastning på lagerpersonal kan arbetet delegeras på ett optimalt sätt.

Plattformens tillgänglighet i alla enheter gör det enkelt att via mobiler dokumentera material och packning i stillbilder eller rörlig film.

Kundportal

Genom den digitala kundportalen kan HARALD PIHL:s kunder i realtid följa sina beställningar, leveranser och hämta fakturaunderlag och certifikat på köpta produkter.

Finansiell övervakning och lagerapplikation – skräddarsydda vyer i en verksamhetsgemensam digital plattform.

Finansiell övervakning och lagerapplikation – skräddarsydda vyer i en verksamhetsgemensam digital plattform.

“Digi” – ett samarbete

Internt har plattformen fått namnet “Digi” av HARALD PIHL:s medarbetare. “Digi”s framgång bygger på ett tätt samarbete mellan HARALD PIHL:s medarbetare och Construct IT:s team. Tillsammans har man skapat ett samarbete som kontinuerligt levererar värde i verksamheten. Ett långsiktigt partnerskap som givit resultat – redan på kort sikt.

Nyfiken på ett samarbete?

Vill du skapa både långsiktiga och kortsiktiga värden med digital verksamhetsutveckling? Hör av dig till oss så berättar vi mer om vår modell för framgångsrik utveckling av din verksamhet med stöd av digitala lösningar.